Handel online

Posted by & filed under .

E-handelAtt handla varor och tjänster på nätet är något som idag blivit en del av de allra flesta svenskars vardag. I början av 2000-talet köpte man framförallt medieprodukter som böcker och film på nätet, men steg för steg har nya branscher växt fram.Medan försäljningen av traditionella media idag till viss del börjar ersättas av rent elektroniska distributionskanaler, som strömmad film och e-böcker, fortsätter elektronikbranschen den stadigt stigande trenden och sätter hårdare press på traditionella elektronikbutiker. Samma utveckling ses inom kläder och skor. Den snabbaste tillväxten idag sker bland annat inom e-handelsbranscher som fritids- och träningsprodukter, hälsoprodukter och kosmetika. Branscher som tidigare stått för en liten del av omsättningen men snabbt etablerat sig på nätet.Ökningen av försäljningen av hemelektronik, tillsammans med etablerandet av nya branscher, leder till att tillväxten inom e-handeln under de senaste åren varit större än någonsin. En faktor som bidragit till expansionen är en attitydförändring gentemot e-handel under senare år. Allt fler människor på landsbygden utnyttjar nätet för en stor del av sina inköp av alla slags varor. Detta eftersom man här har större fördel av hemleveranser och sedan tidigare också har en större vana av postorderinköp.Den viktigaste enskilda faktorn är en attitydförändring när det gäller betalning online. Medan stora kundgrupper för fem år sedan var tveksamma till att handla med betalkort på nätet, har förtroendet för säkra onlinebetalningar växt. Detta har lett till att en rad nya kundgrupper, även i åldersgruppen 50+ som tidigare setts som teknikskeptisk, nu gör sina inköp delvis på nätet, och därmed finns också förutsättningarna för fler branscher att ta steget ut på webben.