Buller på arbetsplatsen

Posted by & filed under .

ArbetsplatsAtt ljudvolymerna på en rad olika arbetsplatser, inom flertalet olika sektorer kan vara problematiska är ett erkänt faktum. Vissa maxgränser och minimikrav finns visserligen fastslagna av arbetsmiljöverket, men att kontinuerligt sträva efter optimerade lösningar är en ansvarsfull uppgift som arbetsgivare och väl värt att pusha för som anställd.

Skadligt buller och dess påverkan

Allt oönskat ljud faller under beteckningen ”buller” och kan stundtals vara en definitionsfråga. Vissa kan uppleva väldiga problem med oönskat ljud, medan andra utsatta för exakt samma påverkan kan uppleva ljudnivåerna som näst intill obefintliga. En tråkig sanning är att det även finns något kallat ”icke hörbart buller”, ljud, infraljud och ultraljud som kan orsaka både skador och obehag. Vad man vet är att det är mer skadligt för örat med högfrekventa ljud och även att det är ömtåligare för vad som kallas ”slagljud”, än en kontinuerligt bullernivå. Vad få dock känner till är den påverkan ljud kan ha på andra delar av kroppen. Till exempel kan buller leda till förhöjt blodtryck, höjd hjärtfrekvens, sammandragningar av blodkärlen i huden, men att det också kan påverka ögonrörelser och färgseende.

En räddande ängel

Det kan vara väl värt att en extra gång se över hur det står till på ditt företag och i den omgivning där du kan misstänka skadliga bullernivåer eller där man kan ha förbisett ljud som är svåra att upptäcka.Ett svenskt företag i framkant på området är Järven AB. Inom Järven Group finner du några förgreningar med skillda inriktningar. Den av dessa som fokuserar på att bekämpa och förebygga just bullernivåer är Järven Akustik. De har god insikt i problematiken och kunskap som sträcker sig över hela spektrat, både när det gäller höga decibelnivåer, men även något man ibland glömmer bort, nämligen hög- och lågfrekvenser.